คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช MIRANDA HSS Weldon เม็ดมีดไฮสปีด เจาะลึก 50 mm.

  Drill depth 50 mm

  MIRANDA Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 50 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 50 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช SCHIFLER TCT Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 35-100 mm.

  Drill depth 100 mm

  SCHIFLER Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 35-100 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 35-100 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช SCHIFLER TCT Weldon เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 100 mm.

  Drill depth 100 mm

  SCHIFLER Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 100 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 100 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช ACT TCT Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 35 mm.

  Drill depth 35 mm

  ACT Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 35 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 35 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช RUKO HSS Nitto เม็ดมีดไฮสปีด ความลึก 30-50 mm.

  Drill depth 30-50 mm

  RUKO Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 30-50 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30-50 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช RUKO HSS Weldon เม็ดมีดไฮสปีด เจาะลึก 25-50 mm.

  Drill depth 25-50 mm

  RUKO Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 25-50 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 25-50 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช UNIKA TCT Weldon เม็ดมีดคาร์ไบด์ ความลึก 50-100 mm.

  Drill depth 50-100 mm

  UNIKA Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 50-100 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 50-100 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช BDS TCT Weldon เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 110 mm.

  Drill depth 110 mm

  BDS Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 110 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 110 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช BDS TCT Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 30-55 mm.

  Drill depth 30-55 mm

  BDS Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 30-55 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30-55 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช BDS HSS Weldon เม็ดมีดไฮสปีด เจาะลึก 30-55 mm.

  Drill depth 30-55 mm

  BDS Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 30-55 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30-55 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช Holemaker TCT Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 50-100 mm.

  Drill depth 50-100 mm

  Holemaker Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 50-100 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 50-100 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช Holemaker HSS Nitto เม็ดมีดไฮสปีด เจาะลึก 25-50 mm.

  Drill depth 25-50 mm

  Holemaker Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 25-50 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 25-50 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช China HSS Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 30 mm.

  Drill depth 30 mm

  China Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 350 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช China TCT Weldon32 เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 35-75 mm.

  Drill depth 35-75 mm

  China Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 35-75 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 35-75 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช China HSS Weldon เม็ดมีดไฮสปีด เจาะลึก 30-55 mm.

  Drill depth 30-55 mm

  China Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 30-55 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30-55mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช China TCT Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 35-100 mm.

  Drill depth 35-100 mm

  China Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 35-100 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 35-100 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช Euroboor TCT Nitto เม็ดมีดคาร์ไบด์ เจาะลึก 30-55 mm.

  Drill depth 30-100 mm

  Euroboor Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 30-55 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30-55 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • ดอกสว่านเจ็ทบอช Euroboor TCT Weldon เม็ดมีดคาร์ไบด์ ความลึก 30-100 mm.

  Drill depth 30-100 mm

  Euroboor Tungsten Carbide Tipped (SANDVIK) Annular Cutters with a drill depth of 30-100 mm are equipped with a spiral flute which creates optimum chip removal and makes seizure next to impossible. These carbide cutting tools are used to drill in hardened materials such as HARDOX steel, stainless steels and high tensile strength steel such as railway tracks. Because of their composition, and when used in a proper way, these TCT cutting tools 30-100 mm are less susceptible to breakage than High Speed Steel Cutters, especially in larger diameters and lengths.

  0 บาท
 • Euroboor VAC.820

  Vacuum adapter kit oval

  450 x 250 mm

  0 บาท
 • Euroboor VAC.810

  Vacuum adapter kit

  DIA Ø 300 mm

  0 บาท
 • Euroboor VAC.003

  Vacuum plate oval

  DIA Ø 450 x 250 mm

  0 บาท
 • Euroboor VAC.002

  Vacuum plate round

  DIA Ø 300 mm

  0 บาท
 • Euroboor VAC.001

  Vacuum pump

  0 บาท
 • Euroboor PAK.250

  Drilling pipe adapter kit

  DIA Ø 50 - 500 mm

  0 บาท
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less