คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เครื่องมือทอร์ค

ALKITRONIC TORQUE MULTIPLIERS/TORQUE WRENCHES: ELECTRIC, PNEUMATIC, HYDRAULIC, MANUAL

alkitronic - torque power worldwide: Torque multipliers for the perfect torque.

The alkitronic torque multipliers have set and always maintain the highest possible international standards for performance, accuracy, efficiency, and safety. Made in Germany, alkitronic torque multipliers ensure outstanding performance for construction sites, assembly, or production.

To meet your individual needs, we offer you a wide range of torque multipliers, the pneumatic torque multiplier; the hydraulic powered torque wrench; the manual torque multiplier.

Our product portfolio includes the following drives:

-  ELECTRIC 
   (Electric torque multipliers)
-  BATTERY 
   (Battery driven torque multipliers)
-  PNEUMATIC 
   (Pneumatic torque multipliers)
-  HYDRAULIC 
   (Hydraulic torque wrenches)
-  MANUAL 
   (Manual torque multipliers)

เครื่องมือทอร์ค

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less