คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ลูกบล็อคกระแทก

BLACKIRON is an Italian brand, designed to answer to bolting and tightening operations issues. In fact, BLACKIRON manufactures any adapter to be placed between the tool and the bolt. BLACKIRON is focused on the production of Impact Socket and related accessories (standard and custom made). However, our main strenght is to make special products upon request & upon drawing.

BLACKIRON technical department supports the customer in every step, from engineering and designing to production, post-production and technical support. Our workshop consists of high-quality CNC machines, that produce resistant and high-performance products in compliance with all the existing Quality Standards. We use only high alloy steels of European origin.Every steel bar is certified singularly. The production process includes mechanical processing by steel moulding and especially hydraulic press estrusion. This procedure ensures greater precision and fatigue resistance.

BLACKIRON is proud to be a 100% made in Italy product. Italian production is still renowned for its quality and, in a global market moreover aggressive, remains the only point that creates real benefits for the customer and some advantages against competitors.

All our Impact Sockets are manufactured in compliance with the International Standards and, in particular, with UNI-ISO 1174 & DIN 3121 standards.

Download Brochure

ลูกบล็อคกระแทก

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less