คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ใบเจียร ใบตัด ใบขัด

100% QUALITY FOR ANY USER

Our knowledge of cutting and grinding is virtually second-to-none.

Developed by professionals for professionals, RHODIUS products represent a wealth of individual solutions to problems that optimally match various industry requirements and specialist applications. Of course, you do need to be prepared to make careful observations and talk to users, so as to understand how the working materials are processed in the various industries. The resulting products from our unique manufacturing technologies are premium, Made in Germany tools offering unparalleled quality. Here, too, we stay true to our guiding principle of ‘Simplify your work’: our products are available in three different quality references. So you only ever pay for and get
the level of RHODIUS and innovation that you actually need.

OUR THREE QUALITY REFERENCES:

TOPLine

TOPline products offer the professional user the greatest range of product benefits, reliability and working comfort at an optimum price/performance ratio.

PROLine

PROline products have been designed to meet particularly high quality requirements and frequent use in trade and industry. They offer a good price/performance ratio while being especially cost-effective.

ALPHALine

ALPHAline products are reliable grinding tools with an attractive price/performance ratio for the cost-conscious professional.

ใบเจียร ใบตัด ใบขัด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less